Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Odpowiedź na pytania II

 Białystok, dnia 29 grudnia 2017 r.

 

 

Ogłoszenie

Pytanie 1.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku” - nr postępowania: PN-KiS/2017

 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Umowy/SIWZ w w/w postępowaniu.

 

  1. Mając na uwadze rozdział V. 1.1.1., iż „wszystkie osoby wykonujące czynności porządkowe i konserwacyjne są zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę” oraz kryterium oceny ofert (rozdział XIII. 1.2)) stanowiące, że max ilość punktów można otrzymać tylko przy zatrudnieniu 100 % osób uczestniczących w realizacji zamówienia w oparciu na umowę o pracę na pełen etat uprzejmie prosimy o modyfikację danych warunków postępowania i dopuszczenie ok. 30 % zatrudnienia personelu w innych formach np. umowa zlecenie, własna działalność. Prośbę motywujemy faktem, iż zakres czynności obejmuje m.in. prace okresowe/sezonowe jak np. przeglądy instalacji gazowej czy przewodów wentylacji grawitacyjnej świadczone raz lub dwa w roku. Nie ma potrzeby zatrudniania do w/w czynności personelu na umowę o pracę, szczególnie w pełnym wymiarze godzin ze względu na brak ciągłości w świadczeniu usługi, ponadto zwiększa to tylko koszty i cenę ostateczną dla Państwa jako Odbiorcy usługi.

 

Proponujemy zmienić dotychczasowy pkt. 1.1.1. na „wszystkie osoby wykonujące czynności porządkowe i konserwacyjne są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę, za wyjątkiem prac okresowych wykonywanych 1-2 x w roku, przeglądów instalacji gazowej czy przewodów wentylacji grawitacyjnej” natomiast kryterium oceny ofert, w treści jak poniżej:

 „Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w następujący sposób:

- ponad 71% osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona będzie w oparciu o umowę o pracę (na pełen etat) – 35 pkt.

- od 61% do 70% osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona będzie w oparciu o umowę o pracę (na pełen etat) – 20 pkt.

- od 51% do 60% osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona będzie w oparciu o umowę o pracę (na pełen etat) – 10 pkt.

- do 50% osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona będzie w oparciu o umowę o pracę (na pełen etat) – 0 pkt.

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wszystkie osoby wykonujące czynności porządkowe i konserwacyjne były zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę.