Informacja - otwarcie ofert

Białystok, 25-10-2017 r.

Znak sprawy: PN – WLC/2017

Ogłoszenie nr  601227-N-2017

Informacja

Dnia 20-10-2017 r. złożone zostały oferty w sprawie zamówienia publicznego na  wymianę legalizacyjną liczników ciepła w budynkach mieszkalnych osiedla Bacieczki III przy
ul. Pietkiewicza 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 8B, KEN 54, KEN 56, w Białymstoku, stanowiących własność Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Białymstoku.

Zgodnie z zapisami SIWZ w dn. 20-10-2017 o godz. 14:10 nastąpiło otwarcie ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym na wymianę legalizacyjną liczników ciepła w budynkach mieszkalnych osiedla Bacieczki  III przy ul. Pietkiewicza 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 8B, KEN 54, KEN 56,
w Białymstoku, stanowiących własność Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. 

w Białymstoku.

Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia wynosi 299 479,80 zł brutto.

Zostały złożone 3 oferty prawidłowo i w wymaganym terminie:

1.      oferta nr 1 złożona przez VISTERMA Sp. z o.o., ul. Świętojańska 6, 15-082 Białystok, na zadanie 1 i 2 łącznie na kwotę 198 330,00 zł netto, 215 0,7,90 zł brutto, gwarancja 5 lat, okres wykonania 15-12-2017 r., płatność za wykonanie usługi 21 dni.

2.      Oferta nr 2 złożona przez „A.S” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anatol Supruniuk,
ul. Handlowa 1, 15-399 Białystok, na zadanie 1 na kwotę 123 690,00 zł netto, 134 171,10 zł brutto, na zadanie 2 na kwotę 137 144,00 zł  na kwotę  zł netto, 148 636,32 zł brutto, na zadanie 1 i 2 łącznie na kwotę 260 834,00 zł netto, 282 807,42 zł brutto, gwarancja 5 lat, okres wykonania 25 dni.

3.      Oferta nr 3 złożona przez Zakład Instalacji Sanitarnych „ISKAM” mgr inż. Kamil Kintop,
ul. Pietkiewicza 19/31, 15-689 Białystok, na zadanie 1 na kwotę 122 550,00 zł netto, 132 934,50 zł brutto, na zadanie 2 na kwotę 135 880,00 zł  na kwotę  zł netto, 147 266,40 zł brutto, na zadanie 1 i 2 łącznie na kwotę 258 430,00 zł netto, 280 200,90 zł brutto, gwarancja 5 lat, okres wykonania na każde zadanie oraz oba łącznie 25 dni, płatność za wykonanie usługi 21 dni.