Informacja

Białystok, 12-04-2017 r.

Znak sprawy: PN – Bacieczki VI etap I budynek  nr 3

Ogloszenie nr 46960-2017

 

Informacja

Dnia 11-04-2017 r. złożone zostały oferty w sprawie zamówienia publicznego na  realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu

Zgodnie z zapisami SIWZ w dn. 11-04-2017 o godz. 10:15 nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 199 808,70 zł brutto.

Zostały złożone 3 oferty prawidłowo i w wymaganym terminie :

1.     oferta nr 1 złożona przez AKCESS Starosta i Wspólnicy Sp. j., ul. Radzymińska 14, 15-863 Białystok, na kwotę 3 488 997,67 zł netto, 3 803 306,33 zł brutto, gwarancja 7 lat, termin wykonania zamówienia 15-09-2018 r., termin płatności 30 dni.

2.     Oferta nr 2 złożona przez „AGMAR” Budownictwo Marek Piotrowski, ul. Jana Sobieskiego 14A lok. 1, 15-014 Białystok, na kwotę 4 607 885,37 zł netto, 5 044 188,07 zł brutto, gwarancja 5 lat, termin wykonania zamówienia 15-09-2018 r., termin płatności 30 dni.

3.     Oferta nr 3 złożona przez MK-BUD Firma Budowlana-Handel Mariusz Kosiński, ul. I Armii Wojska Polskiego 4a/103, 15-103 Białystok, na kwotę 3 539 000,00 zł netto, 3 859 595,72 zł brutto, gwarancja 7 lat, termin wykonania zamówienia 15-09-2017 r., termin płatności 30 dni.