Ogłoszenie

Białystok,  03-04-2017 r.

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 46960 - 2017

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie nr 1:

1. Czy zastosowanie armatury Oras będzie spełniało wymagania zawarte w SIWZ - chodzi o
poz. 41 - oras vega, poz.42 - oras safari, poz,43 - oras vega, poz.44 - oras saga, poz. 45- oras safari, poz.46- oras vega, poz. 47 - oras ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2:

Czy przyjęcie do wyceny poniższych elementów białego montażu będzie spełniało wymagania zawarte w SIWZ: poz. 74 - Franke Daria, poz. 76- KOŁO RECORD, poz. 77 - NOVA TOP, poz. 78 -KOŁO RECORD, poz. 79 - NOVA TOP, poz.80 - KOŁO wym.160x70, poz.81 - Lehren Koło

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3:

Czy w ofercie branży sanitarnej należy uwzględnić uchwyty dla niepełnosprawnych do umywalki, miski ustępowej, natrysku - uchwyt i siedzisko?  - brak w przedmiarze takich pozycji.

Odpowiedź: Tak, W ofercie należy dodać poz. 104 - podstawa wyceny: „kalkulacja własna” uchwyty dla osób niepełnosprawnych przy umywalce, misce ustępowej oraz natrysku (siedzisko i uchwyt).

Pytanie nr 4:

Proszę o określenie zakresu robót związanych z zewnętrzną kanalizacja deszczową- podanie konkretnych odcinków, studni czy też wpustów które są w zakresie zadania?

Odpowiedź: Odcinki kanalizacji deszczowej do wykonania są opisane w pozycji 42 przedmiaru przyłącza wod-kan.

Pytanie nr 5:

Czy należny przyjąć zastosowania igłofiltrów przy wykonywaniu przyłączy?  - brak
w przedmiarze takich pozycji.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 6:

Brak pozycji w przedmiarze rury osłonowej przy wejściach do budynku przyłączy kanalizacji sanitarnej - 3szt

Odpowiedź: W ofercie należy dodać poz. 64 - podstawa wyceny: „kalkulacja własna” rury osłonowe stalowe DN200mm o długości 1,0m w ilości 3 szt.

Pytanie nr 7:

W przedmiarze "Odwodnienie zadaszenia wjazdu do garażu w budynku nr 3" poz. 17 - jest Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu - 2szt, proszę o wyjaśnienie czy chodzi tutaj o W5,W6?

Odpowiedź: Tak

 

   Dodatkowo w wycenie przyłącza wod-kan do budynku należy dodać pozycję 65- podstawa wyceny: „kalkulacja własna” wykonanie i podłączenie dwóch kompletnych wpustów deszczowych W39 i W40 o średnicy 500mm wraz z przykanlikami Ø200PVC długości 7,0m (od wpustu W40) oraz długości 4,5 m (od wpustu W39).