Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

Białystok, 20-03-2015r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.1232) Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, że oferta złożona przez AKCESS Starosta i Wspólnicy Sp. jawna., 15-863 Białystok,

ul. Radzymińska 14, Konsorcjum firm: MERX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Św. Wincentego 124/57,
03-291 Warszawa i MERX Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 1/40, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Kombinat Budowlany” Sp. z o.o., 15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16, ASKO Sp. akcyjna, 15-889 Białystok, ul. Brukowa 28 lok. 1, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BIRKBUD” Andrzej Biruk i Wspólnicy Sp. jawna, 15-419 Białystok, ul. Św. Mikołaja 1, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MARK-BUD” Sp. z o.o., ul. Lipowa 24, 15-427 Białystok, SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Przedsiębiorstwo Budowlane „SZELIGA” Sp. z o.o., ul. Transportowa 3 lok. 63, 15-399 Białystok
w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu została odrzucona przez Komisję Przetargową na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych [tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.1232].

Uzasadnienie

Powołując się na Uchwałę NSA I FPS 7/12 z dnia 03-06-2013 r. i Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20-10-2011 r. III CZP 53/11 Zamawiający informuje, że w złożonej ofercie Wykonawca określił błędną stawkę podatku VAT oraz obliczenie w oparciu o tą stawkę, podatku VAT, jako składnika ceny brutto, co stanowio błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w przepisie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Oferta zawierająca stawkę niezgodną z obowiązującymi przepisami podlega odrzuceniu na podstawie powyższego przepisu. Oferta zawierająca niezgodną z obowiązującymi przepisami stawkę podatku VAT, wpływającego na wysokość ceny brutto, niewątpliwie zaburza proces porównywania cen i musi być kwalifikowana jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny.

Dlatego postanowiono jak w sentencji.