Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Odpowiedz XVIII na zapytanie z dnia 05.03.2015

Białystok, 10-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1: Wg projektu, na całym budynku zamontowanych ma być 330 szt. grzejników. Sumując grzejniki w przedmiarów wychodzi ich 377 szt. Niektóre typy grzejników ujęte w przedmiarach, w ogóle nie istnieją w projekcie. Proszę o określenie, które ilości przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 1:  W przedmiarze instalacji c.o. dla całego budynku należy przyjąć następujący obmiar:

- pozycja nr 34 – obmiar: 0 szt.

- pozycja nr 35 – obmiar: 0 szt.

- pozycja nr 39 – obmiar: 38 szt.

- pozycja nr 40 – obmiar: 28 szt.

- pozycja nr 41 – obmiar: 26 szt.

- pozycja nr 42 – obmiar: 15 szt.

- pozycja nr 46 – obmiar: 0 szt.

- pozycja nr 48 – obmiar: 10 szt.

- pozycja nr 49 – obmiar: 13 szt.

- pozycja nr 51 – obmiar: 6 szt.

- pozycja nr 52 – obmiar: 2 szt.

- pozycja nr 54 – obmiar: 1 szt.

- pozycja nr 55 – obmiar: 0 szt.

- pozycja nr 57 – obmiar: 0 szt.

- pozycja nr 58 – obmiar: 0 szt.

- pozycja nr 59 – obmiar: 1 szt.

- pozycja nr 61 – obmiar: 0 szt.

- pozycja nr 63 – obmiar: 0 szt.

- pozycja nr 64 – obmiar: 0 szt.

- pozycja nr 66 – obmiar: 0 szt.

- pozycja nr 67 – obmiar: 225 szt.

- pozycja nr 69 – obmiar: 0 szt.

- pozycja nr 70 – obmiar: 283 szt.

Pytanie 2: W projekcie instalacji CO mowa jest o 2-óch ogrzewaczach wentylatorowych podsufitowych typu OW-SW umieszczonych w Sali konferencyjnej. Na rysunkach urządzenia te nie są nigdzie opisane. Prosimy o dokładne określenie miejsca usytuowania tych urządzeń.

Odpowiedź 2: W pozycji nr. 64 przedmiaru instalacji c.o. dla całego budynku należy przyjąć obmiar „0”.

Pytanie 3: Wg rozwinięcia instalacji CO i zawartego tam szczegółu podłączenia usług (8 lokali) wynika, iż należy zamontować na każdym odejściu po 3 szt. zaworów kulowych, co daje nam łączną ilość 24 szt. zaworów DN15 i DN20. Przedmiary nie uwzględniają  tych materiałów. Proszę o określenie, czy dodać te pozycje do kosztorysu?

Odpowiedź 3: W pozycji nr 84 przedmiaru instalacji c.o. dla całego budynku należy przyjąć obmiar „13”, pozostałe zawory zostały uwzględnione w przedmiarze na Książnice i Biuro KTBS

z usługami.

Pytanie 4: Przedmiary robót sanitarnych zostały podzielone na: budynek, biuro z usługami oraz książnicę. W wielu pozycjach dublują się i nie są spójne z projektem wykonawczym. Czy możemy zrobić własny przedmiar? Albo prosimy o poprawny przedmiar Inwestora z podziałem na budynek, książnicę i biuro z usługami.

Odpowiedź 4: Wycenę należy wykonać na podstawie podanych przez Zamawiającego przedmiarów i odpowiedzi na zapytania do przetargu.

Pytanie 5: W przedmiarach instalacji gazowych ujęto 52 szt. przejść rury DN15 w RO25 przez ściany o grubości 1 cegły. Wg projektu tych przejść jest 68 szt. W przedmiarze brakuje również pozycji na przejścia rury DN15 w RO25 przez ścianę o grubości ½ cegły, których są znaczne ilości. Czy mamy dodać te pozycje do wyceny? Prosimy określić ilości.

Odpowiedź 5: W pozycji 14 przedmiaru wewnętrznej instalacji gazowej w wycenie należy ująć przejścia rury gazowej DN15 w RO25 przez ścian o grubości 1 cegły w ilości 68 szt.            Do przedmiaru wewnętrznej instalacji gazowej należy dodać poz. nr 33- kalk. indywidualna przejścia rury gazowej DN15 w RO25 przez ścian o grubości 1/2 cegły w ilości 97 szt.

Pytanie 6: Zgodnie z opisem projektu wykonawczego architektury nadproża ceglane w ścianie podpiwniczenia do garaży i okna do piwnic w miejscach zastosowania elewacyjnego systemu bloczków betonowych TAB np. firmy TeknoAmberBlok na systemowych wspornikach nadprożowych firmy Deha-Halfen lub Murfor.

W przedmiarze w poz. 31 występują kotwy wspornikowe HALFEN HIT-BX-BH15-8/10-18. Są to oznaczenia łączników balkonowych a nie konsol wspornikowych. W celu prawidłowej wyceny przez producenta konsol niezbędne jest określenie przez projektanta rodzaju i typu konsoli. Prosimy o zamieszczenie zestawienia konsol z podaniem typu i ilości konsol.

Odpowiedź 6: Wprowadza się zmianę w poz. 31.:

„Analiza indywidualna -  Wymurowanie ścianki z bloczków betonowych gr. 12 cm wraz z wykonaniem izolacji z papy modyfikowanej SBS  + grunt SBS o wymiarach (37.51+37.98+56.97+3.68+4.77+4.7+0.65+6+0.65+2.7+0.65+4.5*3+0.65*3-18-14.22-3.4-11.97-16.94+1.22+5.55-1.7*7-1.5*2-1.0)*3.5m=343,18m2.” 

Dodatkowo w wycenie instalacji sanitarnych do Książnicy oraz Biura KTBS z usługami należy dodać pozycję: KNNR 4 0411-01 Zawór odcinający RLV-KS kątowy o śr. 15mm Danfoss lub równoważny.

W ilości: Książnica – 11 szt., Biuro KTBS z usługami – 22 szt.