Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Odpowiedz XVII na zapytanie z dnia 06.03.2015

Białystok, 10-03-2015r.

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1. Zgodnie z dokumentacja projektową w zakresie wykonawcy jest dostawa i montaż kurtyny powietrza AD 220A, 230V, 1A, L=1960mm szt. 6. Prosimy o potwierdzenie powyższego i ewentualne zaktualizowanie przedmiaru.
Odpowiedź 1:  Do przedmiaru instalacji c.o. budynku należy dodać pozycję: KNNR 4 0432-01 Aparaty grzewczo wentylacyjne - kurtyna powietrza AD 220A, 230V, 1A, L=1960mm, obmiar  6 szt.

Pytanie 2. Prosimy o określenie w czyim zakresie jest zakup i montaż wodomierza głównego oraz wodomierza do podlewania zieleni. Prosimy o zaktualizowanie przedmiarów.

Odpowiedź 2: Dostawa i montaż Wodomierza głównego jest w zakresie Wodociągów Białostockich, natomiast do przedmiaru instalacji wod.-kan. budynku należy dodać pozycję kalkulacja indywidualna: wodomierz JS DN 20, obmiar 1 szt.   

Pytanie 3. Prosimy o udostępnienie skanu warunków przyłączeniowych z gestorem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej.

Odpowiedź 3: Skany warunków zostały załączone do odpowiedzi nr XVI do przetargu umieszczonej na stronie internetowej Komunalnego TBS Sp. z o.o. (www.tbs.bialystok.pl).