Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Odpowiedz XV na zapytanie z dnia 04.03.2015

Białystok, 04-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1. Prosimy o określenie jakie parametry cieplne (współczynniki przenikania ciepła) powinny spełniać stolarka PCW i ślusarka aluminiowa. Prosimy o określenie czym należy się kierować przy wycenie: opisem technicznym czy opisami na zestawieniach stolarki i ślusarki.

Odpowiedź 1. Współczynniki przenikania ciepła stolarki PCV i ślusarki aluminiowej należy przyjąć zgodnie z opisem pozycji kosztorysowych.

Pytanie 2. Prosimy o podanie zakresu wykonania zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku nr 6, z podaniem numerów studni, które obejmować ma wycena.

Odpowiedź 2. Zakres wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest zgodny z przedmiarem i odpowiedzią nr IX na zapytanie z dnia 03-03-2015 r., które zamieszczona jest na stronie internetowej Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku (www.tbs.bialystok.pl).

Pytanie 3. Czy w przedmiarze ujęte są prace drogowe związane z rozbiórka i naprawą ul. Komisji Edukacji Narodowej, w związku z realizacją zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ? Czy ująć zajęcie pasa ruchu drogowego?

Odpowiedź 3. Kanalizacja deszczowa jest wykonana na odcinku D0-D3 a kanalizacja sanitarna na odcinku S0-S2. W związku z tym nie ma potrzeby zajmowania pasa drogowego.

Pytanie 4. W projekcie instalacji gazowej (rysunek szczegółowy szafki gazowej) zaprojektowany został zawór kołnierzowy DN50, w przedmiarze ujęto zawór kulowy gwintowany – jaki przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 4. W wycenie przyjąć obmiar zerowy – jest to w zakresie Zakładu Gazowniczego.

Pytanie 5. W przedmiarze ujęte zostały zawory gazowe spawane DN25 (przy gazomierzach), wg rysunków szczegółowych są to zawory gwintowane – które ująć w wycenie?

Odpowiedź 5. W wycenie ująć zawory gwintowane.

Pytanie 6. Czy w przedmiarach zostały ujęte kratki wentylacyjne szachtów gazowych? Jeżeli nie, czy można dodać taką pozycję do kosztorysu?

Odpowiedź 6. W przedmiarze „Budynek 6 TBS przedmiar” należy dodać poz. Nr 348 analiza indywidualna. Montaż kratek wentylacyjnych PCV 14x14cm w szachtach instalacji gazowej

Przedmiar: 58szt

W przedmiarze „Budynek 6 TBS przedmiar” należy dodać poz. Nr 349 analiza indywidualna. Montaż kratek wentylacyjnych PCV 14x14cm w piwnicach  Przedmiar: 27szt.

W przedmiarze „Budynek 6 TBS przedmiar” należy dodać poz. Nr 350 analiza indywidualna. Montaż kratek wentylacyjnych PCV 14x21cm w mieszkaniach i lokalach. Przedmiar: 232szt

Pytanie 7. Zakres robót przy instalacji gazowej kończy się na kurku głównym. Czy część doziemna instalacji będzie wykonana przez gazownię, czy należy również ująć ją w wycenie?

Odpowiedź 7. Część doziemna instalacji do kurka głównego leży po stronie gazowni. Nie należy wyceniać tego zakresu.

Pytanie 8. Wg opisu technicznego część robót instalacyjnych (piony, leżaki oraz stacje) wchodzi w zakres robót MPEC. Czy pozycje w przedmiarach dotyczące tych robót mają zostać usunięte czy wyzerowane?

Odpowiedź 8. Wycenę należy wykonać zgodnie z umieszczonym na stronie internetowej w dniu 05-03-2015 przedmiarem zamiennym instalacji c.o.

Pytanie 9. Czy w wycenie uwzględnić dostawę wodomierza głównego, czy będzie to dostawa Wodociągów Białostockich?

Odpowiedź 9. W wycenie przyjąć obmiar zerowy – jest to w zakresie Wodociągów Białostockich.