Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Odpowiedz X na zapytanie z dnia 03.03.2015

Białystok, dn. 05-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

 

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie nr 1:

Przedmiar robót „Przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” ujmuje wykonanie tychże przyłączy w okrojonym zakresie np.

-kanalizacja deszczowa ma być wykonywana od studni D3 czy jest to studnia już wbudowana?

-kanalizacja deszczowa o śr. 1000 mm ma być wykonana na odcinku jak w przedmiarze - 64,60m, czy zgodnie z profilami D3-D4 (dł. 6,2m) i D4-D13a (dł.34m) na odcinku 61,9m?

-na kanalizacji deszczowej o śr. 1000 mm należy wbudować studnie o śr. 1600 mm w ilości jak w przedmiarze - 7szt. a nie 4szt. ( D4,D12,D13,D13a)?

- wykop dla kanalizacji deszczowej na odcinku D13a-D16 wyniesie jak w przedmiarze – 277,78m3 czy jest to omyłka – powinno być 0m3?

-         umocnienie wykopu dla kanalizacji deszczowej na odcinku D13a-D16 wyniesie jak w przedmiarze – 258,40m3 czy jest to omyłka – powinno być 0m2?

Odpowiedz nr 1:

-         studnia D3 jest wykonana,

-         kanalizacja deszczowa o śr. 1000 ma być wykonana na odcinku: D3-D4 (dł. 6,2m);  D4-D13a (dł.55,7m) i D13a-D16 (dł.38m), a więc w poz. numer 51 Kosztorysu przyłączy należy przyjąć 99,90 m. 

- na kanalizacji deszczowej o śr. 1000 mm należy wbudować studnie o śr. 1600 mm w ilości jak w przedmiarze - 7szt. ( D4,D12,D13,D13a, D14, D15, D16)?

- wykop dla kanalizacji deszczowej na odcinku D13a-D16 wyniesie jak w przedmiarze – 277,78m3

-         umocnienie wykopu dla kanalizacji deszczowej na odcinku D13a-D16 wyniesie jak w przedmiarze – 258,40m3

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu tak aby stwierdzić brak konieczności wymiany gruntu i pompowania wody z wykopów? Jeżeli nie, czy Zamawiający może stwierdzić na podstawie nowobudowanych obecnie budynków mieszkań czynszowych jakie są uwarunkowania glebowe (np. występowanie gliny, a tym samym konieczność wymiany gruntu – w przedmiarze robót brak wymiany gruntu – wykopy są na odkład i zasypywanie wykopów ziemią z odkładu)?

Prosimy o korektę pozycji przedmiarowych na uwzględniające faktyczne warunki glebowe tak aby ujednolicić zakres wyceny dla wszystkich oferentów.

Odpowiedz nr 2:

Należy umieścić w ofercie poz. 86 kosztorysu przyłączy wod-kan „analiza indywidualna” wymiana gruntu w ilości 50%. Pompowania wody nie wyceniać.

Pytanie nr 3:

Przedmiar robót „Przyłącza wod-kan” nie zawiera niezbędnych prac do wykonania tego zadania takich jak: wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza geodezyjna, badanie stopnia zagęszczenia gruntu. Czy są one przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego? Jeżeli tak prosimy dopisanie tych pozycji przedmiarowych tak aby ujednolicić zakres wyceny dla wszystkich oferentów.

Odpowiedz nr 3:

Należy umieścić w ofercie poz. 87 kosztorysu przyłączy wod-kan „analiza indywidualna” wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza geodezyjna, badanie stopnia zagęszczenia gruntu.

Pytanie nr 4:

Opis techniczny do projektu „Przyłączy wodociągowego kanalizacji sanitarnej i deszczowej” zawiera zapis: „Na etapie projektu zakłada się pompowanie wody z wykopu w czasie 5x24h.” Przedmiar robót nie zawiera wykonania odwodnienia wykopów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o adekwatne pozycje przedmiarowe przedmiarowych tak aby ujednolicić zakres wyceny dla wszystkich oferentów.

Odpowiedz nr 4:

Pompowania wody z wykopów nie wyceniać.

Pytanie nr 5:

Przedmiar robót „Wewnętrzna instalacja wod-kan … budynek nr6” zawiera umywalki, WC i baterie dla osób niepełnosprawnych 4szt.). Prosimy o wskazanie usytuowania łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku. Jeżeli należą one do pomieszczeń mieszkalnych, czy Zamawiający przewiduje konieczność montażu brodzika najazdowego, siedziska i poręczy do brodzika dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli tak prosimy o dopisanie pozycji przedmiarowej tak aby ujednolicić zakres wyceny dla wszystkich oferentów.

Odpowiedz nr 5:

W przedmiarze instalacji wod-kan na budynek nr 6 w pozycjach dotyczących przyborów i urządzeń dla niepełnosprawnych, tj. poz. nr 53, 93, 95 należy przyjąć obmiar "0" 

Pytanie nr 6:

W przedmiarze robót „Instalacja c.o.” występuje pozycja: „Stacja mieszkaniowa Akva Vita TDP …” Czy dostawa i montaż stacji mieszkaniowych jest po stronie Oferenta czy MPEC?

Odpowiedz nr 6:

Po stronie MPEC. Instalacje c.o. należy wycenić na podstawie załączonego w dniu 05-03-2015 r. przedmiaru zamiennego instalacji c.o.