Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

 

 Zarząd Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, że w dniu 02.11.2018r. (piątek) biuro będzie nieczynne.

 Zgłoszenia awarii:

tel. kom.-510 015 656

infolinia-71 711 02 00

Ogłoszenie

Białystok, 15-10-2018 r.

Ogłoszenie

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz
z zagospodarowaniem terenu
Nr ogłoszenia: 620960-N-2018 z dnia 2018-09-24

Znak sprawy: PN – Bacieczki VI etap II podetap 2 budynek  nr 4B

Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert: 1,

Badanie bilansu

Białystok 04.10..2018

 

 

Zarząd  Komunalnego TBS Sp. zo.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spóki za rok 2018. Oferty należy przesłać  na adres siedziby Spółki do

dnia 22.10.2018

Podstawowe informacje dotyczące danych z bilansu za rok 2017:

Suma bilansowa za rok 2017 – 265 158 475,91 zł

Przychody ze sprzedaży za rok 2017 – 22 711 898,64 zł

Spółka zatrudnia 18 osób  na umowę o pracę w pełnym wymiarze.

Przetarg budynek mieszkalny 4B - powtórzony II

Ogłoszenie nr 620960-N-2018 z dnia 2018-09-24
 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Ogłoszenie o uzupełnieniu

Białystok dn. 13.08.2018r.

 

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU

 

 

Dotyczy zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
Ogłoszenie nr 597306-N-2018 z dnia 2018-08-01
 

 

Termomodernizacja budynku Brukowa 26

Białystok dn. 09.08.2018r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

         Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 26 przy ul. Brukowej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Brukowej 26 w Białymstoku. Zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Termin wykonania robót do 31.12.2018r. Oferta musi zawierać cenę na wykonanie całości robót.

Przeglądarka

Szanowni Państwo,

By zalogować do panelu mieszkańca proszę korzystać z  przeglądarki Chrome lub Opera.

 

Podziel się książką

Podziel się książką,

to akcja adresowana do mieszkańców TBS, ich znajomych, rodziny, przyjaciół.

Szanowny Czytelniku,

jeśli masz w domu książki już przeczytane i chciałbyś je wymienić na inne, skorzystaj z tej skrzynki. Może ktoś następny z ochotą je przeczyta, do czego serdecznie zachęcamy. I tak skrzynka stanie się bazą dla wędrujących książek.

Opiekunem tej mini  biblioteki w tunelu jest Komunalne TBS Sp. z o.o.

Szanujmy naszą wspólną własność i czytajmy,

Lokale usługowe do wynajęcia.

Ogłoszenie

Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku wynajmie lokale użytkowe:

1. o powierzchni 63,65 m2 w realizowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej,

2. o powierzchni 59,70 m2 w budynku przy ul. Pileckiego 6 w Białymstoku z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe.

Strony