• Informacja - otwarcie ofert

  Białystok, 25-10-2017 r.

  Znak sprawy: PN – WLC/2017

  Ogłoszenie nr  601227-N-2017

  Informacja

  Dnia 20-10-2017 r. złożone zostały oferty w sprawie zamówienia publicznego na  wymianę legalizacyjną liczników ciepła w budynkach mieszkalnych osiedla Bacieczki III przy
  ul. Pietkiewicza 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 8B, KEN 54, KEN 56, w Białymstoku, stanowiących własność Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Białymstoku.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

  Ogłoszenie nr 81195 - 2017 z dnia 2017-05-10

  Białystok: Realizacja w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu. 

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 • Informacja

  Białystok, 12-04-2017 r.

  Znak sprawy: PN – Bacieczki VI etap I budynek  nr 3

  Ogloszenie nr 46960-2017

   

  Informacja

  Dnia 11-04-2017 r. złożone zostały oferty w sprawie zamówienia publicznego na  realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu

 • Ogłoszenie

  Białystok,  03-04-2017 r.

  Ogłoszenie

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 46960 - 2017

  W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

  Pytanie nr 1:

 • Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

  Białystok, 20-03-2015r.

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

  Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

 • Odpowiedz XXI na zapytanie z dnia 06.03.2015

  Białystok, 10-03-2015r.

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

  Ogłoszenie

 • Odpowiedz XX na zapytanie z dnia 10.03.2015

  Białystok, dn.10-03-2015 r.

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 42560 – 2015

  Ogłoszenie

 • Odpowiedz XVIII na zapytanie z dnia 05.03.2015

  Białystok, 10-03-2015r.

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

  Ogłoszenie

 • Odpowiedz XVII na zapytanie z dnia 06.03.2015

  Białystok, 10-03-2015r.

   

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

  Ogłoszenie

 • Odpowiedz XV na zapytanie z dnia 04.03.2015

  Białystok, 04-03-2015r.

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

  Ogłoszenie

Strony