• Ogłoszenie

  Białystok, 16-01-2018 r.

  Ogłoszenie

 • Odpowiedz 12.01.2018

   Białystok, dnia 12stycznia 2018 r.

  Ogłoszenie

   

  W odpowiedzi na pismo z dnia 11 stycznia 2018 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

  Pytanie

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie nr 500000502-N-2018 z dnia 02-01-2018 r.

   

  Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku 

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia:

  obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy:

  zamówienia publicznego

 • Odpowiedź na pytania II

   Białystok, dnia 29 grudnia 2017 r.

   

   

  Ogłoszenie

  Pytanie 1.

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku” - nr postępowania: PN-KiS/2017

   

 • Odpowiedzi na pytania

   Białystok, dnia 19 grudnia 2017 r.

  Ogłoszenie

  W odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2017 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

  I

  Pytanie 1.

 • Ogłoszenie o wyborze oferty

  Białystok, 19-12-2017 r.

  Ogłoszenie

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 628870-N-2017 w trybie Przetargu nieograniczonego na Usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku.

 • OGLOSZENIE

  Białystok, 15-12-2017 r.

  Ogłoszenie

   

 • Ogłoszenie I

  Białystok, 13 grudnia 2017 r.

   

  Ogłoszenie

  Dotyczy:       Wyjaśnienia treści SIWZ.

                 

 • Ogłoszenie

  Białystok, 11-12-2017 r.

   

  Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2017/S 236-490219 

  Ogłoszenie

   

  W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2017 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

  Pytanie 1.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty

                 Białystok,  03-11-2017 r.

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 601227-N-2017 w trybie Przetargu nieograniczonego na wymianę legalizacyjną liczników ciepła w budynkach mieszkalnych osiedla Bacieczki III przy ul. Pietkiewicza 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 8B, KEN 54, KEN 56, w Białymstoku, stanowiących własność Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  w Białymstoku.

Strony