• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie nr 500083363-N-2018 z dnia 17-04-2018 r.

  Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 • Ogłoszenie

  Białystok, 23-03-2018 r.

   

  Ogłoszenie

   

 • Sprzątanie i konserwacja - nowy.

  Ogłoszenie nr 531993-N-2018 z dnia 2018-03-15 r. 
   

  Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                 Białystok,  21-02-2018 r.

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 515019-N-2018 w trybie Przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

 • Ogłoszenie

  Białystok, 15-02-2018 r.

  Ogłoszenie

 • Ogłoszenie 13.02.2018

  Białystok 13-02-2018 r.

  Ogłoszenie

   

  W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lutego 2018 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na sługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

 • Ogłoszenie

  Białystok 09-02-2018 r.

  Ogłoszenie

   

  W odpowiedzi na pismo z dnia 09 lutego 2018 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na sługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

 • Ogłoszenie

  Białystok, 17-01-2018r.

  Ogłoszenie

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
  Nr ogłoszenia: 2017/S 236-490219

  Dane o ofertach:

  liczba złożonych ofert: 2,

  liczba odrzuconych ofert: 1,

  liczba wykluczonych Wykonawców: 0

   

 • Ogłoszenie

  Białystok, 16-01-2018 r.

  Ogłoszenie

 • Odpowiedz 12.01.2018

   Białystok, dnia 12stycznia 2018 r.

  Ogłoszenie

   

  W odpowiedzi na pismo z dnia 11 stycznia 2018 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

  Pytanie

Strony