Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkań

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 16-10-2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe  w mieszkaniach przy ul. M. Pietkiewicza 1 m 79, W. Pileckiego 2 m 15   i W. Pileckiego 6 m 67 w Białymstoku

 

 Przedmiot zamówienia (usługi):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie  z załączonymi protokołami konieczności.

  1. Termin realizacji zamówienia: 26-11-2019 r.
  2. Okres gwarancji: 12 miesięcy
  3. Termin związania ofertą: 30 dni
  4. Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.
  5. Zamawiający dopuszcza składanie oddzielnych ofert na poszczególne mieszkania.
  6. Termin składania oferty: do 22-10-2019 r. do godz. 14:30.
  7. Termin otwarcia ofert: 22-10-2019 r. godz. 14:45.
  8. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
  9. Osoba do kontaktu:

Tomasz Kamiński tel. 85 66 28 383, Krzysztof Starosta Tel. 85 66 28 384.

 

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579. j.t.).

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast