Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Remont mieszkań

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 03-09-2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe
w mieszkaniach przy ul. H. Kołłątaja 67 m 36, H. Kołłątaja 73 m 21 i Pietkiewicza 6C m 25 w Białymstoku

1. Przedmiot zamówienia (usługi):
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie z załączonymi protokołami konieczności.
2. Termin realizacji zamówienia: mieszkanie 25 Pietkiewicza 6C do 20-09-2019 r. pozostałe do 30.09.2019 r.
3. Okres gwarancji: 12 miesięcy
4. Termin związania ofertą: 30 dni
5. Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.
6. Zamawiający dopuszcza składanie oddzielnych ofert na poszczególne mieszkania.
7. Termin składania oferty: do 10-09-2019 r. do godz. 14:30.
8. Termin otwarcia ofert: 10-09-2019 r. godz. 14:45.
9. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
10. Osoba do kontaktu:
Jarosław Sosnowski tel. 85 66 28 381, Krzysztof Starosta Tel. 85 66 28 384.

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579. j.t.).

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast